Forløb inkluderer:
Spørgeskema
Hormontest
6 – 9 siders skriftlig vejledning
2 x 60 min. konsultationer
1 x 45 min. opfølgende konsultation 3 – 4 måneder efter 2. konsultation

 

Pris:
Kr. 4.300 (heraf kr. 900,- for hormontesten og transport til laboratorium af test) inkl. moms

Forløbet kan betales i 2 rater.
Første rate betales, når aftale om forløb er indgået.
Andet rate skal være betalt senest på dag for 2. konsultation.

Ekstra hormontest + 60 min konsultation

Måske har du interesse i på et senere tidspunkt at få en ny hormontest. Under konsultationen taler vi ud fra den opdaterede vejledning fra 3. konsultation, og afstemmer ud fra, hvad hormontesten nu viser.
Tidspunkt for denne ekstra test kan variere, men typisk tidligst 12 – 15 måneder efter de 3. konsultation i forløbet.

Tilbuddet her gælder kun for dig, der har været igennem det forudgående fulde forløb

Pris:
Kr. 2.300 (heraf hormontest værdi kr. 900 og transport af test til laboratorium) incl. moms

Efter de 3 første konsultationer, kan du få brug for at konsultere mig:

Pris:

30 min kr.  400 incl. moms
60 min. kr. 650 incl. moms

Du skal være opmærksom på, at der kommer udgifter til anbefalede kosttilskud og bioidentiske hormoner. 

Vær opmærksom på, at jeg vejleder i brugen af bioidentiske hormoner – jeg hverken sælger eller behandler med hormoner.

Naturlig Hormonterapi® vejledning kan ikke træde i stedet for lægebesøg og kan ikke ændre en diagnose stillet af en læge. En medicinsk behandling bør alene ændres efter forudgående konsultation af egen læge. Du modtager Naturlig Hormonterapi® vejledning på eget ansvar. Du fraskriver dig retten til at gøre nogen form for krav gældende som følge af symptomer, bivirkninger og/eller følgesygdomme, der er eller mistænkes at være opstået som følge af Naturlig Hormonterapi® vejledningen.